Studio – Microphone / DI

Condenser Mics

 • (1) Neumann U87
 • (2) Neumann TLM103
 • (2) Neumann TLM102
 • (3) Neumann KSM184
 • (2) Audio-Technica 4033
 • (1) Audio-Technica 3035
 • (1) AKG C414
 • (2) AKG C3000
 • (1) AKG C451B
 • (2) ADK A-51
 • (2) Shure SM91
 • (1) Shure Beta87C
 • (2) Audio-Technica 815b Shotgun Mics

Dynamic Mics

 • (5) Sennheiser MD421
 • (3) Sennheiser 504
 • (2) Sennheiser e609 Silver
 • (1) Audix D6
 • (4) Shure SM58
 • (6) Shure SM57
 • (2) Shure SM7B
 • (1) Shure Beta 57
 • (1) AKG D112
 • (1) Yamaha Sub Kick

Direct Boxes

 • (1) Avalon U5 Active Class A Discrete DI/Preamp
 • (1) Ampeg SVT Tube Active DI
 • (2) Rapco DB1 Passive DI
 • (1) Rapco DB200 Stereo Passive DI